podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (416) z dnia 20.04.2016

Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu zaliczanego do inwestycji

W rozliczeniu naszej wierzytelności dłużnik przekazał nam działkę, którą zakwalifikowaliśmy do inwestycji. Jak zaksięgować podatek od nieruchomości opłacony od tej działki?

Podatek od nieruchomości jest kosztem wynikającym z odrębnych przepisów prawa. Poniesiony wydatek dotyczący podatku od nieruchomości nie stanowi wydatku na wytworzenie środka trwałego, a zatem nie jest kosztem zwiększającym wartość początkową środka trwałego. Generalnie w księgach rachunkowych podatek od nieruchomości księgowany jest w ciężar kosztów działalności operacyjnej na konto 40-3 "Podatki i opłaty" (Wn konto 40-3, Ma konto 22).

W omawianej sytuacji wskazane jest jednak uwzględnić przepisy art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c) ustawy o rachunkowości, które stanowią, że koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości zaliczonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem do środków trwałych (jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą), zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych jako koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu zaliczonego do inwestycji (jeżeli przedmiotem działalności podstawowej nie jest najem, dzierżawa nieruchomości) powinien zostać ujęty w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne".

Tylko w sytuacji, gdy przedmiotem działalności podstawowej (statutowej) jest dzierżawa nieruchomości (budynków, lokali), koszty ich eksploatacji (utrzymania) zalicza się do kosztów działalności podstawowej.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60