podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015

Czy spółka z o.o. w organizacji opłaca podatek od nieruchomości?

Spółka z o.o. w organizacji jest posiadaczem nieruchomości gruntowej. W związku z faktem, że nie została na czas zarejestrowana w KRS, stała się spółką z o.o. w likwidacji. Procedura likwidacji może potrwać nawet kilka lat. Obecnie jesteśmy ułomną osobą prawną bez NIP i REGON. Czy przedmiotowa nieruchomość powinna zostać zgłoszona do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przez spółkę, czy przez osoby fizyczne? Kto powinien opłacać ten podatek?

Czy spółka z o.o. w organizacji opłaca podatek od nieruchomości?
rys. Czy spółka z o.o. w organizacji opłaca podatek od nieruchomości?

Spółki kapitałowe w organizacji, w tym spółka z o.o. w organizacji, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Tak stanowi art. 11 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie z podmiotami, o których mowa wcześniej, za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Tak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

W świetle powyższego, niezależnie od kwalifikacji spółki z o.o. w organizacji (czy jest osobą prawną, czy ułomną osobą prawną - spółka nieposiadająca osobowości prawnej), została ona wyszczególniona w katalogu podmiotów będących podatnikami podatku od nieruchomości. W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość stanowi własność spółki, uznać należy, iż podatnikiem podatku od nieruchomości, zobowiązanym do złożenia deklaracji i regulowania podatku jest spółka z o.o. w organizacji w likwidacji. Oczywiście obowiązki te wykonywać będzie przez osoby uprawnione do jej reprezentowania.

Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w indywidualnej interpretacji wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 10 stycznia 2014 r., nr PD-01.3120.8.24.2013.GK.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60