podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przy współwłasności

Nieruchomość stanowi własność dwóch przedsiębiorców. Jeden z nich uprawniony jest do zwolnienia z podatku od nieruchomości. W jaki sposób w takim przypadku należy regulować podatek za tę nieruchomość? Czy drugi współwłaściciel musi opłacać podatek za tę część nieruchomości, z której korzysta przedsiębiorca uprawniony do zwolnienia z podatku?

Zasadą jest, że w sytuacji gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

Wyjątek stanowi przypadek, gdy wyodrębniono własność lokali. Wówczas obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Tak wynika z art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Kwestia zasad opłacania podatku w sytuacji, kiedy jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia podatkowego nie została uregulowana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Możemy jedynie posiłkować się orzecznictwem sądowym. W większości przypadków sądy stają na stanowisku, iż w takiej sytuacji do zapłaty całości podatku zobowiązany jest ten współwłaściciel (bądź współwłaściciele), który ze zwolnienia nie korzysta. Stanowisko to potwierdził też resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14042 z dnia 4 stycznia 2010 r. Stwierdził on, że zwolnienie z długu jednego z dłużników solidarnych nie wywołuje skutków względem współdłużników i wówczas pozostali współwłaściciele (niezwolnieni z zapłaty podatku) są zobowiązani do spełnienia świadczenia w pełnej kwocie. Jednak pojawiają się też i stanowiska odmienne. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 322/14 orzekł, iż w sytuacji gdy tylko jeden ze współwłaścicieli korzysta ze zwolnienia, od wysokości zobowiązania podatkowego naliczonego od całej nieruchomości należy odliczyć kwotę, która wynika z opodatkowania części zwolnionej.

W świetle powyższego najlepiej będzie wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tej sprawie.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60