podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (881) z dnia 20.06.2015

Parking przy budynku - podatek od nieruchomości

W grudniu 2014 r. oddaliśmy do użytkowania budynek handlowo-usługowy, jako pojedynczy obiekt inwentarzowy. W jego skład, a więc w koszty inwestycji, które zwiększyły jego wartość początkową, wliczone zostały obiekty pomocnicze obsługujące ten budynek, tj.: utwardzone dojazdy, utwardzony plac - parking, ogrodzenie, bramy. W deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2015 wykazaliśmy do opodatkowania powierzchnię użytkową budynku oraz powierzchnię gruntów - całej działki. Nie wykazaliśmy do opodatkowania wartości parkingu, ponieważ w naszej ewidencji takowy nie figuruje, jako budowla. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Parking przy budynku - podatek od nieruchomości
rys. Parking przy budynku - podatek od nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki oraz budowle, ale tylko te, które znajdują się w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.). Natomiast budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.). Przez urządzenie budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Pojęcie "budynek" występuje również w Klasyfikacji Środków Trwałych (patrz: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. nr 242, poz. 1622). Zgodnie z KŚT, w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Takie określenie budynku powoduje, że podatnicy w niektórych wypadkach nie wykazują w deklaracjach tych obiektów, sądząc, że stanowią one część składową budynku. Jest to podejście nieprawidłowe, gdyż na gruncie u.p.o.l. stosujemy definicję pojęcia "budynek" zawartą w tej ustawie. Ponieważ w rozumieniu u.p.o.l. plac postojowy (parking) jest budowlą, pytający powinien uwzględnić ten fakt w deklaracji podatkowej i płacić podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynku oraz od wartości amortyzacyjnej budowli.

Klasyfikacje
Klasyfikacja Środków Trwałych
dostępna jest w serwisie
www.klasyfikacje.gofin.pl

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60