podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1149) z dnia 12.01.2015

Podatek od nieruchomości za dzierżawione grunty

Grunty będące przedmiotem dzierżawy bądź wynajmowane podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. W tym przypadku bez znaczenia jest fakt, że podmiot będący ich właścicielem prowadzi działalność leczniczą.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

W budynku wykonuje działalność leczniczą poprzez udzielanie nieodpłatnych oraz odpłatnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Spółka świadczy też inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.

Ponadto wnioskodawca zajmuje się wynajmowaniem oraz dzierżawą pomieszczeń, budynków i gruntów. Z tytułu zawieranych umów pobiera czynsz.

Spółka zwróciła się z zapytaniem, jaką stawkę podatku od nieruchomości powinna zastosować w odniesieniu do gruntów będących przedmiotem dzierżawy.

W przedstawionym stanowisku spółka wskazała, że w jej opinii powinna być stosowana stawka podatku od nieruchomości właściwa dla gruntów pozostałych. Na potwierdzenie swojego stanowiska powołała się na interpretację indywidualną dotyczącą podatku od nieruchomości za budowle będące przedmiotem dzierżawy, która została wcześniej dla spółki wydana. Wynikało z niej, że stawkę niższą można zastosować w sytuacji, gdy wydzierżawiony budynek nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

Prezydent Miasta nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika zaprezentowanym we wniosku o interpretację.

Wskazał, że podatnik, poza główną działalnością, jaką jest działalność lecznicza, prowadzi także działalność gospodarczą związaną z wynajmowaniem oraz dzierżawą części pomieszczeń, budynków i gruntów. Zaznaczył, że grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą za wyjątkiem budynków mieszkalnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek najwyższych.

Tym samym, w świetle powyższego, grunty stanowiące własność spółki podlegają opodatkowaniu stawką najwyższą o jakiej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawodawca w legalnej definicji pojęcia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zawarł warunku wykorzystywania ich na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jedynym warunkiem zaklasyfikowania gruntów do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest sam fakt posiadania ich przez przedsiębiorcę bądź inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia 2014 r., nr BP.II.310.2.2014)

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60