podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1139) z dnia 8.12.2014

Podatek od nieruchomości przy wynajmie lokalu mieszkalnego

Płacę podatek od nieruchomości lokalowej. Po zmianie miejsca zamieszkania planuję lokal wynająć. Czy najemca lokalu będzie mógł zostać zobowiązany do opłacania tego podatku? Czy jeśli w umowie zawrę stosowny zapis, będę zwolniony z obowiązku względem organu podatkowego?

Podatek od nieruchomości przy wynajmie lokalu mieszkalnego
rys. Podatek od nieruchomości przy wynajmie lokalu mieszkalnego

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące przede wszystkim właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych. Podatek ten obciąża również posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkowników wieczystych gruntów. Oczywiście podatek jest płacony jednokrotnie, a nie przez wszystkie te podmioty (jeśli zatem spoczywa on na posiadaczu samoistnym, to nie obciąża się nim właściciela). Stanowi o tym art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

W ustawie nie definiuje się pojęć "właściciel", "posiadacz samoistny". Aby poznać znaczenie tych terminów, należy odwołać się do przepisów ogólnych, w tym wypadku do Kodeksu cywilnego. W tym akcie prawnym stanowi się, że właściciel to osoba, która może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy i rozporządzać nią. Natomiast posiadacz samoistny to ten, kto właścicielem nie jest, ale włada rzeczą w taki sposób, jakby nim był (jest nim osoba, która w "niewłaściwy" sposób kupiła nieruchomość, bez formy aktu notarialnego). Od posiadania samoistnego odróżnić należy posiadanie zależne. Posiadacz zależny to podmiot władający cudzą rzeczą, jednak czyniący to na podstawie określonego stosunku prawnego, np. umowy najmu. Rozróżnienie to jest tym bardziej istotne, że posiadacz zależny nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Zawarcie umowy dzierżawy czy umowy najmu nie przenosi więc obowiązku podatkowego na dzierżawcę bądź najemcę.

Zatem zamieszczenie zapisu w umowie najmu, że najemca przejmuje obowiązek podatkowy, nie będzie skuteczne. Możliwe jest natomiast przerzucenie ekonomicznego kosztu związanego z tym podatkiem. Czytelnik może więc umówić się z najemcą, że ten oprócz czynszu i innych opłat (np. za wodę, prąd, telewizję kablową) zobowiązany będzie do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość podatku od nieruchomości, np. w kwocie 100 zł rocznie. W takiej sytuacji wynajmujący (Czytelnik) będzie mógł domagać uiszczenia na swoją rzecz kwoty będącej równowartością obciążenia podatkowego. Jednakże podatnikiem i adresatem decyzji podatkowej pozostanie właściciel nieruchomości, a nie najemca.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60