podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1128) z dnia 30.10.2014

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali namiotowej

Firma zajmuje się skupem odpadów i złomu. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupiona ma zostać hala namiotowa. Nie będzie ona trwale związana z gruntem, w każdym momencie będzie mogła zostać rozmontowana i przeniesiona celem usytuowania w innym miejscu. Czy będzie ona podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali namiotowej
rys. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hali namiotowej

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwestia ustalenia czy namiot lub przekrycie namiotowe jest budynkiem, budowlą lub ich częścią budzi wiele niejasności.

Jednakże zgodnie z ostatnią uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, która podjęta została w składzie 7 sędziów w dniu 3 lutego 2014 r., sygn. akt II FPS 11/13, każdy tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i będący budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 tej ustawy, może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jako tymczasowy obiekt budowlany traktuje się obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Jest nim także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

We wspomnianej uchwale sędziowie NSA uznali, że tymczasowe obiekty budowlane, które nie są budynkiem lub obiektem małej architektury i zostały wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego bądź w innych przepisach tej ustawy lub załączniku do niej, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) tej ustawy, mogą być traktowane jak budowle.


Budowla podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdy jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.


W świetle powyższego każdy spełniający wskazane kryteria tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości tak jak inne budowle.

Na potrzeby ustalenia obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości posługujemy się definicją działalności gospodarczej zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto wskazać należy, że dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, będąca podstawą obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60