podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Podatek od nieruchomości przy współwłasności

Niedawno zostałem współwłaścicielem nieruchomości. Zgłosiłem fakt nabycia własności do urzędu gminy. Niedługo ma zostać wydana decyzja w sprawie podatku od nieruchomości. Na jakich zasadach należy go płacić - czy mając udział w wysokości 1/4 będę odpowiedzialny za zapłatę tylko mojej części?

W sytuacji gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Wynika to z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). Nie jest zatem tak, że podatnik-wspówłaściciel odpowiada jedynie za swoją część. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel (organ podatkowy) może wedle swojego wyboru żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Taki właśnie sposób określenia możliwości egzekwowania należności podatkowej służy zabezpieczeniu interesów wierzyciela i ułatwieniu dochodzenia zapłaty podatku. Współwłaściciele nie otrzymują w takiej sytuacji oddzielnych decyzji podatkowych. Organ wydaje jedną decyzję dotyczącą całej nieruchomości, bez wyszczególniania udziałów współwłaścicieli.

Nie jest zatem wykluczone, że organ podatkowy zażąda od Czytelnika zapłaty całego podatku od nieruchomości. Gdy każdy ze współwłaścicieli zapłaci podatek w części odpowiadającej jego udziałowi we współwłasności, problemu nie będzie - świadczenie podatkowe zostanie spełnione. Jeśli natomiast zdarzy się, że Czytelnik bądź inny współwłaściciel zapłaci więcej niż wynika z jego udziału we wspólności (np. zapłaci sam cały podatek), ma prawo żądać od pozostałych współwłaścicieli, aby zwrócili mu środki, stosownie do posiadanych przez siebie udziałów. Tego roszczenia można dochodzić również w sądzie - jest to tzw. roszczenie regresowe zwrotne.

W pewnych sytuacjach solidarna odpowiedzialność nie obowiązuje. Przykładowo, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu. Co więcej, jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60