podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1293) z dnia 30.05.2016

Podatek od nieruchomości od altan śmietnikowych

Śmietnik, jako obiekt małej architektury, nie mieści się w definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a co za tym idzie - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem od nieruchomości altan śmietnikowych. Chodziło jej o zajęcie stanowiska, czy zasadne w takiej sytuacji jest opodatkowanie przedmiotowych altan podatkiem od nieruchomości na zasadach przewidzianych dla budowli.

W opinii wnioskodawcy taka sytuacja jest niezasadna, bowiem w myśl przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budowle lub ich części podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości wyłącznie, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast spółdzielnia będąca wnioskodawcą zaspokaja głównie potrzeby mieszkaniowe członków spółdzielni. W swoim stanowisku spółdzielnia wskazała, iż przedmiotowe altanki są ogólnodostępne i służą przede wszystkim mieszkańcom spółdzielni. Dlatego brak jest możliwości wykazania ich związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.


ZDANIEM PREZYDENTA MIASTA:

W opinii Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę jest prawidłowe.

Prezydent Miasta odwołał się do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast jako budowle traktować należy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Z kolei w myśl Prawa budowlanego, jako obiekt małej architektury należy traktować niewielkie obiekty, a w szczególności kultu religijnego, jak:

 • kapliczki,
   
 • krzyże przydrożne,
   
 • figury,
   
 • posągi,
   
 • wodotryski,
   
 • inne obiekty architektury ogrodowej.

Wobec tego śmietniki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Prezydent Miasta przywołał orzeczenie WSA w Szczecinie z dnia 4 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Sz 53/09. Wynika z niego, że obiekty małej architektury nie są objęte opodatkowaniem w zakresie podatku od nieruchomości.

(interpretacja indywidualna Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2016 r., nr PE-OP.3120.788.2015.BPO)

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60