podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?

Spółka z o.o. posiada nieruchomość, w związku z którą jest zobowiązana opłacać podatek od nieruchomości. Podatek ten powinna opłacać w ratach miesięcznych. Czy w sytuacji, gdy spółka nie będzie regulowała ww. rat w terminie, będzie mogła podatek ten ujmować w kosztach podatkowych?

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości nie jest uzależniony od jego zapłaty. Podatek ten, jako tzw. koszt pośredni, jest potrącalny w dacie poniesienia.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby prawne, będące właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości, itd. (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Osoby prawne są obowiązane składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy (sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru), w terminie do dnia 31 stycznia (jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku). Mają one również obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, generalnie w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia (zob. art. 6 ust. 9 ww. ustawy).

Czy ujęcie podatku od nieruchomości w kosztach podatkowych zależy od daty jego zapłaty?

Na gruncie podatku dochodowego podatek od nieruchomości, dotyczący nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi koszt uzyskania przychodów. Jest to bowiem wydatek pozostający w związku z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami. Przedmiotowy podatek wykazuje związek pośredni z przychodami, nie można go bowiem powiązać z konkretnym przychodem. Wiąże się on z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego. W związku z tym, podatek od nieruchomości kwalifikowany jest do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, tj. do tzw. kosztów pośrednich.


WAŻNE: W ustawie o PDOP brak jest regulacji, które wiązałyby moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości z jego zapłatą. Gdyby celem ustawodawcy było uzależnienie ujęcia ww. wydatku w kosztach podatkowych od jego zapłaty, to dałby on temu wyraz w stosownych przepisach, tak jak to uczynił np. w stosunku do odsetek od pożyczek/kredytów.


Zatem podatek od nieruchomości należy ujmować w kosztach uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla kosztów pośrednich, bez względu na to, czy jest on regulowany terminowo, czy też nie.

Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-201/15/DW:

"(...) dla ustalenia momentu zaliczenia podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji do kosztów uzyskania przychodów nie jest istotny moment zapłaty (...)."

Ustalenie daty poniesienia kosztu

Koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia (jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą). Za dzień poniesienia kosztu uważa się tu dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, a w razie ich braku, innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Powyższe wynika z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP.

A zatem podatek od nieruchomości, niezależnie od tego, czy będzie płacony przez spółkę (w ratach) w terminie, czy też nie, będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, czyli w dniu, na który zostanie on ujęty (zaksięgowany) w księgach rachunkowych.

Przypomnijmy, że od dłuższego już czasu trwa spór o to, jak należy rozumieć "dzień poniesienia kosztu". Zdaniem organów podatkowych oraz niektórych sądów administracyjnych, jest to dzień, na który dany wydatek został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt. Z kolei w większości orzeczeń sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, w myśl którego dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym.

UWAGA! Podatek od nieruchomości ujmowany jest w księgach rachunkowych jednostki w kosztach działalności operacyjnej. Dla celów bilansowych podatek ten może być rozliczany w kosztach w czasie lub - z uwzględnieniem zasady istotności - może być on ujęty w kosztach jednorazowo.

Jeżeli podatnik będzie rozliczał w kosztach uzyskania przychodów podatek do nieruchomości w analogiczny sposób, jak to uczyni dla celów bilansowych, to biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych, taki sposób rozliczenia nie powinien być zakwestionowany. Na potwierdzenie tego może posłużyć ww. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy stwierdził:

"(...) wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu podatku od nieruchomości, jako koszty pośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia (...), a więc w dacie ich ujęcia przez spółkę w księgach rachunkowych na podstawie złożonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych deklaracji w podatku od nieruchomości.

Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach rachunkowych, tylko jego ujęcie w koszty danego okresu rozliczeniowego, tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt, na podstawie przyjętej polityki rachunkowości oraz przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów, istotności i ostrożności (...).

Zatem dla ustalenia momentu zaliczenia podatku od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji do kosztów uzyskania przychodów, nie jest istotny moment zapłaty, ale moment ujęcia w księgach jako koszt. (...)"

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.