podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016

Ustanie obowiązku w podatku od nieruchomości

W trakcie roku zamierzamy wyburzyć jeden z budynków firmowych. W jakim terminie musimy zgłosić ten fakt, żeby przestać opłacać podatek od nieruchomości za ten budynek?

Ustanie obowiązku w podatku od nieruchomości
rys. Ustanie obowiązku w podatku od nieruchomości

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zobowiązane są odpowiednio skorygować uprzednio złożone deklaracje. Muszą tego dokonać w tym samym terminie. Tak wynika z art. 6 ust. 4, 6 i 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Warto zaznaczyć, że budynek przestaje istnieć po zakończeniu rozbiórki, czyli wykonaniu wszelkich związanych z tym prac. Jednakże, w myśl definicji zawartej w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. W orzecznictwie sądowym panuje pogląd, zgodnie z którym obowiązek podatkowy wygasa, gdy budynek traci swoje przymioty. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Po 792/10, stwierdził, że obowiązek podatkowy nie istnieje po zakończeniu prac rozbiórkowych obiektu. Jednakże zaznaczył, że prace takie najczęściej są rozciągnięte w czasie, w związku z czym jeszcze przed definitywnym zakończeniem rozbiórki może dojść do wygaśnięcia obowiązku podatkowego na skutek utraty przez obiekt cech konstytutywnych budynku. Jeżeli więc dany obiekt, w wyniku rozbiórki, zostanie pozbawiony charakterystycznego (niezbędnego) elementu, wówczas nie stanowi już budynku w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tym samym przestaje być przedmiotem opodatkowania.

Przykład

W dniu 15 lutego br. spółka wyburzyła stary budynek administracyjny (obiekt utracił cechy budynku) będący jej własnością. W ciągu 14 dni od tej daty, tj. do 29 lutego br., spółka zobowiązana jest złożyć korektę deklaracji na podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości obciąża spółkę do końca lutego br.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60