podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (869) z dnia 20.02.2015

Podatek od nieruchomości w podmiotach prowadzących działalność zwolnioną i opodatkowaną

Jesteśmy spółką z o.o. prowadzącą działalność rolniczą, w której przychody uzyskiwane z tej działalności stanowią ok 95% wszystkich przychodów spółki. Czy w przypadku podatku od nieruchomości od budowli, np. placów, studni, ogrodzeń, wykorzystywanych zarówno w działalności rolniczej, jak i gospodarczej, możemy część tego podatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jeżeli posiadane przez spółkę składniki majątku, w tym budowle, wykorzystywane są do prowadzenia zarówno działalności rolniczej, jak i innej działalności niż działalność rolnicza, to w takim stopniu, w jakim wykorzystywane są one w tej innej działalności, wydatki z nimi związane, takie jak odpisy amortyzacyjne, czy podatek od nieruchomości, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Koszty te pomniejszać zatem będą te przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na wstępie przypomnijmy, iż przepisów ustawy o PDOP nie stosuje się do przychodów uzyskiwanych przez podatników podatku dochodowego z działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP). To zaś oznacza, iż uzyskiwane z tej działalności dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli zatem podatnik CIT uzyskuje zarówno przychody z działalności rolniczej, jak i przychody z innych źródeł oraz ponosi koszty uzyskania tych przychodów, to wówczas - zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP - przy ustalaniu swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatnik taki nie uwzględnia m.in.:

  • przychodów uzyskiwanych z tych źródeł przychodów, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, oraz
     
  • kosztów uzyskania wyżej wskazanych przychodów.

Przy ustalaniu swojego dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatnik uwzględnia zatem te przychody, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie są zwolnione od tego podatku oraz koszty uzyskania tych przychodów.

O ile jednak, w przypadku przychodów, stosunkowo jednoznacznie określić można źródło ich pochodzenia (tj. czy uzyskane one zostały z prowadzonej przez podatnika działalności rolniczej, czy z innych źródeł), o tyle przypisanie kosztów do poszczególnych źródeł przychodów może nastręczać kłopotów. W szczególności problem ten wystąpi wówczas, kiedy dane koszty w pewnym stopniu dotyczą działalności rolniczej, czy innej działalności, z której uzyskiwane przychody podlegają wyłączeniu spod przepisów ustawy o podatku dochodowym bądź na mocy przepisów tej ustawy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, zaś w pewnym stopniu służą także uzyskiwaniu przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przewidując jednak taką możliwość, sposób postępowania w takiej sytuacji ustawodawca określił w art. 15 ust. 2 ustawy o PDOP. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe "przypisanie" tych kosztów tylko do jednego z tych źródeł, to wówczas sposób ich zakwalifikowania do poszczególnych źródeł przychodów ustala się w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Jeżeli zatem pytający ponosi koszty, które dotyczą zarówno działalności rolniczej, jak i działalności gospodarczej, a przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej stanowią 5% ogółu przychodów, to również 5% będzie kosztem uzyskania przychodów.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60