podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016

Zwolnienie z podatku od nieruchomości organizacji pożytku publicznego

Fundacja Pomocy Edukacyjnej jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, która posiada status opp. Jej celem jest działalność na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc materialna szczególnie uzdolnionym uczniom. Dla realizacji tych celów statutowych fundacja prowadzi dodatkową działalność gospodarczą. Ze względu na szeroki zakres na cele statutowe przeznaczamy 100% wypracowanych zysków, a członkowie władz pracują na rzecz fundacji społecznie. Każdego roku fundacja odprowadza na rzecz miasta podatek od nieruchomości. Uważamy, że na mocy art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego powinniśmy korzystać ze zwolnienia w tym podatku. Urząd miasta jest przeciwnego zdania. Kto ma rację?

Zwolnienie z podatku od nieruchomości organizacji pożytku publicznego
rys. Zwolnienie z podatku od nieruchomości organizacji pożytku publicznego

Rzeczywiście, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), organizacji pożytku publicznego przysługuje m.in. zwolnienie od podatku od nieruchomości. Przy czym przepis ten stanowi, że zwolnienia w nim wskazane przysługują na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Dlatego też należy sięgnąć do regulacji dotyczących podatku od nieruchomości zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Wspomniana ustawa w art. 7 pkt 14 stanowi, że zwalnia się od podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty posiadające taki status w sferze zadań publicznych (m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych), za które nie pobierają one wynagrodzenia. Przy czym ta nieodpłatna statutowa działalność pożytku publicznego musi zostać oznaczona we wpisie do KRS. Z przytoczonego przepisu wynika, że zwolnienie dotyczy jedynie tych nieruchomości lub ich części, które zajęte są na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. Co ważne, zwolnienie obejmuje także nieruchomości niebędące własnością organizacji pożytku publicznego, a jedynie przez nie zajmowane, np. dzierżawione. Przez zajęcie nieruchomości lub ich części na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego należy rozumieć faktyczne, rzeczywiste wykonanie konkretnych czynności, działań na nieruchomości (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Go 683/12). Jeżeli na danej nieruchomości lub jej części prowadzona jest odpłatna działalność statutowa lub działalność gospodarcza, to takie zwolnienie w odniesieniu do tej nieruchomości nie przysługuje.

Oznacza to, że Fundacja Czytelników może korzystać ze zwolnienia w omawianym podatku tylko w odniesieniu do tych nieruchomości, które zajęte są na prowadzenie przez nich nieodpłatnej działalności statutowej. Jeżeli na swoich nieruchomościach prowadzą (o czym wspominają w pytaniu) również działalność odpłatną, to takie zwolnienie już nie przysługuje.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60