podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016

Opodatkowanie garaży podziemnych w galeriach handlowych

Parking podziemny (garaż) stanowi - jako najniższa kondygnacja - część budynku, a jego powierzchnia użytkowa powinna zostać zaliczona do podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.


STAN FAKTYCZNY:

Skarżąca spółka posiada nieruchomość gruntową, która jest zabudowana obiektem galerii handlowej. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie jest równa co do wysokości względnych, lecz ukształtowana jest w taki sposób, że grunt posiada różnicę wysokości. W konsekwencji, od strony południowo-wschodniej galeria posiada dwie kondygnacje nad poziomem gruntu. Natomiast od strony północnej - jedną kondygnację położoną nad poziomem gruntu, zaś kondygnacja niższa położona jest pod poziomem gruntu. Wyższa kondygnacja w całości stanowi lokale handlowe oraz powierzchnie komunikacyjne. Niższa kondygnacja częściowo jest wykorzystywana jako garaż (parking podziemny), a częściowo jako powierzchnie handlowe i komunikacyjne. Część handlowa niższej kondygnacji obiektu oraz kondygnacja wyższa nie zostały przez spółkę zgłoszone do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego ustalono, że spółka deklarując podatek od nieruchomości niewłaściwie zadeklarowała do opodatkowania posiadane nieruchomości. Chodziło o kwestię ustalenia przedmiotu opodatkowania w zakresie parkingu umiejscowionego w obrysie budynku.

W opinii spółki parkingu tego nie należy traktować jako budynku, ponieważ nie jest wydzielony w całości z trójwymiarowej przestrzeni zewnętrznej przegrodami budowlanymi, a tym samym nie spełnia przesłanek definicji budynku zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Skarżąca spółka twierdziła też, że nie stanowi on budowli, ponieważ nie jest odrębnym obiektem od budynku galerii, a jeden obiekt nie może jednocześnie mieć charakteru części budynku, jak i budowli lub jej części.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrując sprawę przyznał rację organom podatkowym, które wyraziły przekonanie, że garaż jest częścią budynku zarówno pod względem prawnym, jak i konstrukcyjnym, a brak zamykanych wjazdów do garażu - nie jest przesłanką negatywną dla opodatkowania powierzchni użytkowej garażu podatkiem od nieruchomości.

W opinii sądu pierwszej instancji parking będący najniższą kondygnacją centrum handlowego, dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości potraktować należy jako kondygnację tego budynku, funkcjonalnie i technicznie z nim związaną. Jest on bowiem wydzielony z przestrzeni zewnętrznej i zakreślony granicami całego budynku. Tym samym podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Spółka w skardze kasacyjnej zaskarżyła wyrok w całości.


SĄD ORZEKŁ:

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko WSA w Lublinie. Uznał, że przedmiotowy parking (garaż) podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Wskazał, że dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości traktować go należy jako budynek. Tym samym powierzchnia parkingu podziemnego jest powierzchnią użytkową, stanowiącą podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części.

W orzeczeniu tym NSA stwierdził również, że gdyby parking podziemny stanowił część budynku wyniesionego ponad powierzchnię ziemi (np. galerii czy biurowca), należałoby opodatkowywać go podatkiem od nieruchomości jako część budynku, według stawki przewidzianej dla budynków.

NSA przywołał m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1537/11, zgodnie z którym, w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych mowa jest o wydzieleniu "budynku z przestrzeni urbanistycznej", a zamierzony konstrukcyjnie brak części ścian na jakiejkolwiek kondygnacji nie eliminuje jej z substancji budowlanej budynku.

(wyrok NSA z dnia 11 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 1581/15)

 Komentarz redakcji 

Kwestia opodatkowania garaży (parkingów podziemnych) w galeriach handlowych budzi wiele kontrowersji. Jest to już kolejny wyrok w sprawie garaży w galeriach handlowych, który stanowi, że powierzchnie te należy opodatkować podatkiem od nieruchomości.

Spór w tej kwestii bierze się z faktu, że zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek stanowi obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty i dach. Właściciele galerii uważają, że za parkingi nie muszą odprowadzać podatku z uwagi na brak szczelnego otoczenia ścianami.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60