podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 47 (1297) z dnia 13.06.2016

Podatek od nieruchomości po zawieszeniu działalności firmy

Zawiesiłem prowadzenie działalności na okres 2 lat. Jeden z budynków magazynowych wydzierżawiłem na rzecz innego podmiotu. Czy w takim przypadku moje nieruchomości będą mogły być opodatkowane zwykłą stawką podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości po zawieszeniu działalności firmy
rys. Podatek od nieruchomości po zawieszeniu działalności firmy

NIE. Czasowe niewykorzystywanie nieruchomości przez podatnika czy też wydzierżawienie ich innemu przedsiębiorcy nie skutkuje możliwością opodatkowania tych nieruchomości innymi stawkami, niż właściwe dla przedsiębiorców.

Z konstrukcji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że najwyższą stawką opodatkowane są grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli takie, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Do takich nieruchomości nie zalicza się jedynie:

  • budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami,
     
  • gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
     
  • budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

W definicji tej nie ma warunku faktycznego wykorzystywania nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą, wystarczy sam fakt ich posiadania przez przedsiębiorcę.

Zdarzenie, jakim jest zawieszenie działalności gospodarczej, nie powoduje utraty statusu przedsiębiorcy przez podatnika, a co za tym idzie - nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości. Zawieszenie działalności gospodarczej to czasowe wstrzymanie aktywności ekonomicznej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo i przedsiębiorca istnieje jednak nadal w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Z kolei wydzierżawienie nieruchomości innemu podmiotowi gospodarczemu nie będzie mieć wpływu na fakt, iż to Czytelnik pozostaje jej właścicielem, zobowiązanym do regulowania podatku według stawek najwyższych.

"Sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę nieruchomości skutkuje tym, że budynek, budowla i grunty są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu według najwyższych stawek podatkowych. W definicji nie ma warunku faktycznego wykorzystywania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą. Czasowe ich niewykorzystywanie lub zawieszenie działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla zasadności ich opodatkowania stawkami jak przy działalności gospodarczej".

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1086/14

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60