podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Gazeta Podatkowa nr 100 (1245) z dnia 14.12.2015

Działy specjalne produkcji rolnej a podatek od nieruchomości

Rozpoczynam działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Czy w takim przypadku moje nieruchomości będą zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

Zasadniczo przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

  • grunty,
     
  • budynki lub ich części,
     
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca przewidział jednak przypadki, gdy za określone nieruchomości podatku nie trzeba regulować.

W odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej zwolniono z podatku od nieruchomości budynki gospodarcze lub ich części zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Tak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca posłużył się terminem budynki "zajęte", a nie "służące" do tego rodzaju działalności. Wobec tego ze zwolnienia w opodatkowaniu korzystają wyłącznie te obiekty, w których odbywa się zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej uprawa, hodowla i chów zwierząt. Bez wpływu na to pozostaje sezonowa przerwa w produkcji. Natomiast zwolnieniu temu nie podlegają budynki pomocnicze służące tej działalności, np. magazynowe.

Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 172/10. Wynika z niego, że przy opodatkowaniu budynków działów specjalnych produkcji rolnej zbadania wymaga, czy są one faktycznie zajęte na prowadzenie takiej produkcji rolnej. Zatem, aby zwolnienie przysługiwało, muszą w nich być rzeczywiście prowadzone uprawy.

Działami specjalnymi produkcji rolnej są:

- uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,

- uprawy grzybów i ich grzybni,

- uprawy roślin "in vitro",

- fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego,

- wylęgarnie drobiu,

- hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,

- hodowla dżdżownic,

- hodowla entomofagów,

- hodowla jedwabników,

- prowadzenie pasiek,

- hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.


Działów specjalnych produkcji rolnej nie stanowią:

uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy o pdof oraz załączniku nr 2 do ustawy o pdop.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60