podatek od nieruchomości, podatek lokalny, opodatkowanie nieruchomości
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (406) z dnia 20.11.2015

Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy

Nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, ale nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy podatek od tej nieruchomości podatnik PIT może ujmować do kosztów uzyskania przychodów?

Podatek od nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności jest kosztem uzyskania przychodów, nawet jeśli nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Podatek od nieruchomości nie został wymieniony w art. 23 updof jako wydatek nieuważany za koszt uzyskania przychodów. Tym samym koszt z tego tytułu może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, o ile zostanie wykazane, że został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Niezakwalifikowanie nieruchomości do środków trwałych i niewpisanie jej do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie dyskwalifikuje podatku od nieruchomości jako kosztu podatkowego, podobnie jak sam fakt ujęcia nieruchomości w ewidencji nie stanowi dostatecznej przesłanki uznania podatku za taki koszt. Decydujące znaczenie mają faktyczne okoliczności poniesienia kosztu i jego cel. Stanowisko to potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 sierpnia 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-286/15/DW, w której można przeczytać, że: "Bez znaczenia (...) pozostaje fakt, że Wnioskodawca nie wprowadził ww. budynku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, bowiem dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu podatku od nieruchomości dotyczących budynku, który wykorzystywany jest w prowadzonej działalności gospodarczej, istotnym jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy PIT".

Tak więc, aby omawiany koszt mógł być ujęty w rachunku podatkowym, konieczne jest faktyczne wykorzystywanie nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej. Sposób korzystania z nieruchomości może potwierdzać decyzja o wymiarze podatku od nieruchomości, gdyż stawki tego podatku są zróżnicowane dla nieruchomości mieszkalnych oraz służących działalności gospodarczej. W sytuacji podatnika należy więc uznać, że jeżeli wykorzystuje on posiadaną nieruchomość wyłącznie na cele prowadzonej działalności i okoliczność tę może wykazać w sposób niebudzący wątpliwości, to podatek od tej nieruchomości stanowi u niego koszt uzyskania przychodów.

www.PodatekOdNieruchomosci.pl:

 Więcej na stronie www.PoradyPodatkowe.pl - sprawdź!
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Ordynacja podatkowa czyli o: kontroli, zobowiązaniach oraz interpretacji podatkowej

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60